Eco-operation
Economical and Ecological Cooperation
Start local connect global
Economische en Ecologische Samenwerking
Lokaal beginnen en globaal verbinden
Welkom bij Eco-operation
 
Voornaamste doelstelling
 • het onderzoeken van de mogelijkheden van duurzame (ecologische) en (sociaal)economische  samenwerkingsverbanden,

 • het ontwikkelen, presenteren en gezamenlijk uitwerken van idee├źn hiervoor,

 • het zoeken en betrekken van ge├»nteresseerden om hiermee te experimenteren

 • het verstrekken van informatie over samenhangende onderwerpen en initiatieven.

 
Onderwerpen
 • Uitleg over Eco-operation

 • Zelfvoorziening als groep

 • Samenwerking en Besluitvorming

 • Economie en Ecologie,

  • Personenvervoer en Distributie
  • Volkstuinen

  • etc
  • etc

  Nieuws
   
  (Terheijden, 20 januari 2014)
  Volktuin 't Peultje
  Volkstuinvereniging 't Peultje in Terheijden heeft zijn eerste jaar achter de rug. Met een goede oogst en alle tuintjes verhuurd. Onder de leden ook enkele afkomstig van het dak van de wereld. De zes meter brede strook die we langs het complex hebben laten inzaaien met veldbloemen heeft er na een aanvankelijke wateroverlast toch prachtig bijgestaan. Daarvoor hebben we wel een aantal keren moeten schoffelen en onkruid uittrekken. Dit jaar is de beurt aan de tweejarige planten. We zijn benieuwd naar het resultaat.
   
  Paddenpoel
  Enkele tuintjes en een deel van de bloemenstrook hebben bij heftige regenval last van water dat blijft staan. In overleg met de gemeente is daarom in een dode hoek een paddenpoel gegraven. Onze voorzitter heeft hiervoor de handen stevig uit de mouwen gestoken. Nu de padden nog.
  Samen biologisch tuinieren
  Vind je een eigen tuin te groot, wil je het tuinieren nog leren, of vind je het gewoon gezellig om samen te tuinieren? Dan kun je meedoen met de deeltuin.
  De deeltuin wordt opgezet volgens de principes van het VELT-handboek. VELT is de Vereniging voor Ekologisch Leven en Tuinieren (www.velt.be).
  De methode gaat uit van wisselteelt op verschillende bedden die jaarlijks opschuiven.
  Op een bed komen gewassen die wat betreft plantenfamilie en mestbehoefte bij elkaar horen. Hierdoor worden ziektes vermeden.
  Zo zijn er bijvoorbeeld bedden voor kolen, bladgewas, vruchtgewassen, wortelgewassen, aardappelen en peulen.
  Als je meedoet met de deeltuin krijg je voor elk gewas dat je wilt zaaien dus een stukje op een van die bedden.
  Mail voor inlichtingen svp naar deeltuin.terheijden@gmail.com.